Startsida Företaget Viktminskning Motion Livs stil Vanliga frågor Räkna bmi Priser Kontakt

Beräkna din BMI

Din längd i cm
Din vikt i kgGränsvärden enligt WHOs klassificering:

BMI-värde
Undervikt < 18,5
Normalvikt 18,5 - 24,9
Övervikt 25,0 - 29,9
Fetma klass I 30,0 - 34,9
Svår fetma/Fetma klass II 35,0 - 39,9
Mycket svår fetma/Fetma klass III > 40,0

En svaghet med måttet BMI är att det inte tar hänsyn till förhållandet mellan muskelmassa och
fett vilket kan ge missvisande resultat för den som tränar mycket och därmed är muskulös.

Nytt Format | Björneborgsg 66 | 854 62 Sundsvall | Mob. 070-884 78 88 | Tel. 060-15 48 88 | e-post